Hình ảnh Yoga Nâng cao

HÌNH ẢNH YOGA NÂNG CAO

Một số hình ảnh cá nhân của lớp yoga nâng cao tại cơ sở 1 – Yoga Hương tre – Tân Bình

Hình ảnh yoga nâng cao

Hình ảnh tổng thể:  https://photos.google.com/u/0/