Hương Tre Fooball

Đội bóng Hương Tre ngày thành lập.

Mong đươc giao lưu với các động bóng với tinh thần giao lưu, học hỏi và hợp tác.

a 097 a 098