Nâng cao kỷ năng thêm lời yêu thương

Kỷ năng chỉnh sửa là một trong ba kỷ năng quang trọng của một huấn luyện viên Yoga. Kỷ năng này càng thực hành tốt thể hiện sự tự tin, nâng cao yêu thương, nâng cao trách nhiệm đến quý học viên. Ngoài hiểu biết về giải phẩu học, cách thực hiện một tư thế thì các nguyên tắc chỉnh sửa như sau:

  1. Từ xa đến gần
  2. Từ điểm tiếp sàn lên trên
  3. Từ trong ra ngoài
  4. Từ lời nói đến hành động
  5. Từ chưa tối đa đến giới hạn

Một số hình ảnh tại lớp đào tạo: Chuyên đề Kỷ năng chỉnh sửa