Lớp Yoga Cuối tuần

LỚP YOGA CUỐI TUẦN

Một số hình ảnh của lớp Yoga cuối tuần tại cơ sở 1 của Yoga Hương Tre – Tân Bình

Một số hình ảnh của thầy giáo hướng dẫn – Thầy Luận

Lớp Yoga cuối tuần